Ethical Property

Over ons

Ontstaansgeschiedenis van Mundo en Ethical Property Europe

Het idee voor Mundo-a ontstond een paar decennia geleden bij enkele Antwerpse vzw's actief rond duurzaamheid, natuur of milieu. 

Sinds de jaren 90 al koesterden het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE)en hetPassiefhuis Platform, nu PIXII genaamd, het idee om in gezamenlijke kantoren te huisvesten. Ze beoogden om gelijkgezinde organisaties onder één dak te verenigen en, geïnspireerd door het Mundo-b project te Brussel, beriepen zich, samen met EcoHuis, op het gespecialiseerde Ethical Property Europe om samen een gelijkaardig project in regio Antwerpen te ontwikkelen.

Ethical Property Europe streeft een dubbel doel na:

 • het opzetten en beheren van kantorencentra voor actoren werkzaam in de maatschappelijke verbetering; 
 • en tegelijk een alternatief, ethisch investeringsproduct aanbieden aan geldschieters en beleggers.

In tegenstelling tot de drie andere Mundo-centra in België, die het resultaat zijn van zware renovatiewerken, is Mundo-a in Antwerpen volledig nieuwbouw, van de hand van architectuurwedstrijdwinnaar B-architecten. Hierdoor is Mundo-a een topvoorbeeld van ecologische en duurzame bouwkunde. 

close

Mundo-Lab

Mundo-Lab (voordien Ethical Property Europe) is een unieke vorm van ethisch investeren. We beheren centra waar allerlei vzw's, ngo's en sociale bedrijven samenkomen onder één dak, zodat ze ideeën en vaardigheden kunnen uitwisselen. De Mundo-centra zijn de spil van maatschappelijke verandering geworden.

De Mundo-huurders genieten van redelijke huurprijzen, flexibele huurvoorwaarden, en aan hun eigen noden aangepaste kantoorruimtes en voorzieningen. De centra zijn geoptimaliseerd op het gebied van energieverbruik, afvalverwerking, mobiliteit en de beperking van het gebruik van schadelijke materialen.

De investeerders hebben het voordeel van een veilige vastgoed-investering die bovendien bijdraagt aan sociale verandering.

Momenteel beheert Mundo-Lab vijf Mundo-centra in België, en er zullen er in de komende jaren nog verschillende bijkomen. Op lange termijn werken we naar een netwerk van centra in heel Europa, in samenwerking met onze zusterondernemingen in Groot-Brittanië en Frankrijk (zie International).

close

Geschiedenis

Ethical Property Europe werd in 2008 onder impuls van een aantal Belgische organisaties opgericht.  Deze organisaties hadden als doel een gebouw te verwerven en te renoveren om hun kantoren op een unieke plaats te vestigen dat ook hun imago zou kunnen weerspiegelen. De organisaties hebben zich in de coöperatieve Huis van de Duurzame Ontwikkeling verenigd, en Ethical Property is net daarna tot stand gekomen. Met verenigde krachten vonden, kochten en verbouwden we Mundo-b, het eerste centrum van Ethical Property Europe, vlak bij de Europese wijk in Brussel.


Mundo-b ging open in 2009 open, na renovatiewerken die een 15-tal maanden duurden.
In 2010 kwam er een tweede centrum, Mundo-n in Namen. In 2014 opende Ethical Property Europe Mundo-j, een tweede centrum in Brussel. Eind 2018 opende het eerste Mundo-centrum in Vlaanderen (Antwerpen): Mundo-a en begin 2019 kocht Ethical Property een nieuw gebouw in Brussel om er een derde Mundo-centrum van te maken: Mundo-madou. Dit pand wordt in 2019-2020 verbouwd.

Buiten België investeerde Ethical Property Europe in een gelijkaardig initiatief in Frankrijk, Étic. De bedoeling is om op de lange termijn een netwerk van centra over heel Europa te creëren.

close

Missie - Visie - Waarden

Na meer dan 10 jaar bestaan in België, was het tijd voor een verandering van naam en stijl. Ethical Property Europe werd Mundo-Lab: een naam met een duidelijke link naar onze activiteit, de Mundo-centra, en aangepast aan de meertalige communities die we huisvesten. Bij die nieuwe identiteit hoort ook een vernieuwde missie, visie en waarden.

Missie

We willen duurzame, toegankelijke en gedeelde vastgoedfaciliteiten en -diensten aanbieden, voor non-profitorganisaties en sociale ondernemingen. Dit bereiken we als volgt:

 • We kopen eigendommen of grond. We zijn eigenaar, gedeeld eigenaar, of hebben het terrein/pand in erfpacht
 • We renoveren of bouwen duurzame, energie-efficiënte en gebruiksvriendelijke gebouwen met een grote diversiteit aan ruimtes (kantoren, coworking-ruimtes, vergaderfaciliteiten, cafés, tuinen...)
 • We verhuren onze ruimtes aan de sector van non-profitorganisaties, ngo's en sociale bedrijven, tegen betaalbare prijzen
 • We bieden een breed scala aan professionele diensten, gebaseerd op de behoeften van onze huurders
 • We promoten synergie, samenwerkingen en entertainment binnen de communities van onze centra

Visie

We streven ernaar om de partner bij uitstek te worden waar er vraag is naar het creëren en beheren van duurzame ruimtes voor changemakers. Onze strategie bestaat uit drie pijlers:

 • ·      Voortdurend de kwaliteit van onze diensten verbeteren
 • ·      Nieuwe projecten identificeren en ontwikkelen, inclusief nieuwe soorten activiteiten
 • ·      De financiële levensvatbaarheid en onafhankelijkheid van ons model op lange termijn verzekeren

 

Waarden

Sinds de oprichting in 2008 wordt ons bedrijf gedreven door sterke sociale en duurzame waarden: we zijn eruit ontstaan. Deze waarden zijn uitgewerkt in de "Quintessentials" - de kernprincipes die gelden voor alle bedrijven binnen de Ethical Property-familie.

Onze belangrijkste waarden: 

 • Ten dienste van onze huurders: we zien onze centra als een instrument en een steun voor de sociale en duurzame sector, we passen ons aan aan de collectieve noden van onze huurders
 • Duurzaamheid: bij zowel de renovatie als bij het beheer van onze panden stellen we de hoogste normen op het gebied van energie-efficiëntie, milieu-impact, circulaire economie, gezond milieu enzovoort
 • Positieve impact: bij elke beslissing die we nemen, houden we rekening met de ecologische, sociale en financiële impact ervan op onze directe en indirecte omgeving
 • Samenwerking en partnerschap: we geloven dat de vraagstukken van vandaag beter opgelost kunnen worden door samenwerking tussen personen en organisaties, dan alleen
close

Ons team

Directie

 Frédéric Ancion

Afgevaardigd bestuurder
02 329 00 02
frederic at mundo-lab.org

Hard services

Lionel Selleslagh

Technical Manager

Begeleiding van het Hard services-team

02 329 00 10

lionel at mundo-lab.org

Soft services

Marie Laure de Hemptinne (Mundo-b, Mundo-j, Mundo-n)
Catherine Dupont (Mundo-a, Mundo-madou)

Verantwoordelijken van het team 'Soft Services'

Overzicht van het dagelijkse beheer van de centra: onthaaldiensten, logistiek, netheid
02/329 00 04

marielaure  at mundo-lab.org
catherine at mundo-lab.org

Projectontwikkeling

Julien Willem

Project Manager

Beheer en opvolging van de constructie- en renovatieprojecten

julien at mundo-lab.org

Boekhouding en PZ

Didier Capuano

Financieel directeur

Verantwoordelijke van het team financiën, beheer van het team

didier at mundo-lab.org

Sales en communicatie

Eline Vander meiren

Verhuur van de kantoren in de verschillende centra

Externe communicatie, pers en evenementen
02 329 00 07

eline at mundo-lab.org